BESPLATNA MONTAŽA I PREVOZ (za kupovine preko 400 KM i udaljenost 30 km od salona)

Uslovi korišćenja

Molimo Vas da pažljivo pročitate Uslove korišćenja prije nego što počnete da koristite SIMPO internet prezentaciju. Korišćenjem SIMPO internet prezentacije saglasni ste sa Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti koje se nalaze na njoj. Ukoliko niste saglasni sa Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti, morate da napustite internet prezentaciju.

SIMPO zadržava pravo da ažurira ili izmijeni Uslove korišćenja u bilo kom trenutku i bez najave. Ukoliko SIMPO izvrši izmjenu Uslova korišćenja, nova verzija će biti postavljena na internet prezentaciji. Ako nastavite da koristite internet prezentaciju nakon revidiranja Uslova korišćenja, znači da ste saglasni za izvršenim promjenama.

SIMPO ima pravo da mijenja internet prezentaciju u bilo kom trenutku i bez obavještenja, kao i da ona bude nedostupna za korišnjenje u cjelini ili djelimično. Internet prezentaciju ćemo povremeno ažurirati ali nismo dužni da ona u bilo kom trenutku bude u potpunosti ažurna (što znači da je moguće da informacije i ostali materijali dostupni na njoj budu zastarjeli ili netačni).

Internet prezentacija www.simpo.ba i njen cjelokupan sadržaj vlasništvo su SIMPO doo Gradi[ka. SIMPO ima autorska prava na fotografijama, tehničkim crtežima i ostalim materijalima na internet prezentaciji. Preuzimanje, mijenjanje, korišćenje, prodaja i bilo koja komercijalna upotreba internet prezentacije ili nekog njenog dijela, kao i logotipa je zabranjena, predstavlja kršenje Uslova korišćenja i može kršiti zaštitu autorskih prava i drugih zakona.

Odricanje od odgovornosti

Za upotrebu ove internet prezentacije, njenog sadržaja i bilo koje usluge dobijene putem nje potpuni rizik snosite Vi. SIMPO ne daje garancije da će ova internet prezentacija ispuniti Vaše zahtjeve i ne garantuje da će ona biti ažurna, bez grešaka, bezbjedna od virusa i ostalih napada ili da će problemi i greške biti ispravljeni. SIMPO ne daje garancije u vezi sa rezultatima koji se mogu dobiti upotrebom ove internet prezentacije ili tačnošću i pouzdanošću informacija dobijenih putem nje. Savjeti i informacije, bilo usmeni ili pisani, koje ste dobili putem ove internet prezentacije ili od SIMPA (ili njegovih zaposlenih) ne stvaraju bilo kakvu garanciju. SIMPO se odriče bilo kakve odgovornosti (izričite, implicirane ili zakonske) u vezi sa ovom internet prezentacijom.