BESPLATNA MONTAŽA I PREVOZ (za kupovine preko 400 KM i udaljenost 30 km od salona)

Politika privatnosti

Kada posjetite internet stranicu www.simpo.ba, SIMPO sik d.o.o ne prikuplja podatke koji bi omogućili vašu identifikaciju (kao što su ime i prezime, e-mail adresa itd.). Na internet stranici se ne možete registrovati a ni obaviti kupovinu.

Naša internet stranica koriste kolačiće (Cookies). Kolačić je tekstualna datoteka koja se čuva na Vašim uređajima (na računaru, tabletu ili mobilnom telefonu).

Koristimo sljedeće kolačiće:

Kolačiće sesije – koji se brišu nakon isteka sesije pretraživača, odnosno nakon zatvaranja pretraživača.

Neophodne kolačiće – koji su potrebni za pravilno funkcionisanje internet prezentacije. Bez njih se ne može garantovati funkcionalnost internet prezentacije.

Google analytics kolačiće – informacije koje dobijamo putem ovih kolačića govore nam kako koristite našu internet prezentaciju. Informacije koje dobijamo putem Google analytics platforme koristimo za unapređenje sadržaja i funkcionalnosti internet prezentacije. U podešavanjima pretraživača možete izbrisati ove kolačiće, ali u ovom slučaju možda nećete moći koristiti sve funkcije internet prezentacije. Google neće moći da prikuplja i obrađuje podatke putem kolačića ako instalirate dodatak na pretraživač koji se nalazi na linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sve kolačiće možete obrisati iz vašeg internet pretraživača (u delu „Podešavanja“ na samom pretraživaču) i time onemogućiti njihovo korišćenje. Ovaj postupak trebate ponoviti za svaki internet pretraživač ponaosob u slučaju da koristite više njih. Ako onemogućite kolačiće i dalje možete pregledati internet stranicu ali će neke mogućnosti biti ograničene što se može odraziti na funkcionalnost sajta.

SIMPO zadržava pravo da ažurira ili izmjeni ovu politiku u bilo kom trenutku i bez najave. Ukoliko SIMPO izvrši izmjenu ove politike, nova verzija će biti postavljena na internet stranici. Korisnici su obavezni da redovno pregledaju ovu politiku kako bi u svakom trenutku bili upoznati sa politikom privatnosti.

Molimo Vas da pažljivo pročitate i Uslove korišćenja.

Podatke koji se prikupljaju kroz kontakt formu na stranama Kontakt i Reklamacije (ime, prezime i e-mail, broj telefona) SIMPO sik d.o.o će koristiti samo kako bi dao odgovor na Vaš upit. Na ovaj način prikupljene podatke SIMPO sik d.o.o neće ustupati trećim licima. Način obrade podataka o ličnosti prikazan je u dokumentu Obrada podataka o ličnosti. Klikom na dugme „Pošalji“ dajete pristanak na obradu svojih podataka o ličnosti na način objašnjen u pomenutom dokumentu.